Ağlar

Topluma Destek Derneği Olarak Üyesi Olduğumuz Ağlar

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 44 üyesi tarafından kurulan vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası iş birliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir.

Vakıf bölgedeki toplumlar arasında son yıllardaki yanlış anlamaları ve ilişkilerini etkileyen önemli konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Vakıf Akdeniz’de bir refah alanı yaratılmasını ve birlikte barış içinde yaşamayı desteklemektedir. Vakıf çeşitlilik ve bir arada yaşama için diyalog ve köprü oluşturmaya çalışmakta; birlikte yaşamayı ve çeşitliliği desteklemektedir.

Topluma Destek Derneği 2021 yılından itibaren Anna Lindh Vakfı’nın bir resmi üyesidir.

Vakfın Türkiye eş başkanlığını Sistem ve Jenerasyon Derneği ve Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü derneği yapmaktadır. Vakfın programı toplum yararına ve sosyal diyalog temalı faaliyetler üzerine yoğunlaşmıştır. Konular; Eğitim ve Gençlik; Kültür ve Sanat, Barış ve İşbirliği varlığı; Değerler, Şehirler ve Göç, Medya.

Gençlik Örgütleri Forumu

Bugüne kadar Türkiye’de gençlik çalışmalarının ve politikalarının gelişimi konusunda sivil yapıların katkısı çok sınırlı düzeyde olmuştur. Gençlik Örgütleri Forumu ise gençlik politikalarının oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıkmıştır.

Bu yapı, evrensel standartlarda bir gençlik politikasının kamu ve sivil toplum eş güdümüyle yasal güvence altına alınmasını ve uygulanmasını savunuyor. Gençlik Örgütleri Forumu, hak temelli gençlik politikasının hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle etksini arttırmayı hedefliyor.

Türkiye’de hak temelli çalışmalar yapan gençlik örgütlerini aynı yapı altında bir araya getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmekte olan Gençlik Örgütleri Forumu’nun en önemli rolü evrensel standartlarda olan gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili platformlarda savunmak ve üyesi olan ve olmayan gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının kapasitesini geliştirmeye çalışmakta ve bir ağ olarak etkisini arttırmak çaba göstermektedir.